MAPEXizol s.r.o.

Postaráme sa o Váš domov a Vaše stavby

:: Produkty > Výškové práce

Naša spoločnosť sa zameriava aj na špeciálne stavebné práce ako sú práce vo výškach, pričom vieme zabezpečiť:

 • nátery striech výškových budov
 • zatepľovanie budov a fasád
 • pretesnenie panelových špár
 • oprava a revízia bleskozvodov
 • nátery bleskozvodov
 • čistenie a umývanie svetlíkov a okien vo výškach
 • nátery, montáž a opravy vysielačov a výškových konštrukcií
 • opravy a nátery fasád
 • montáž elektrotechnických zariadení vo výškach (aj opravy)
 • montáž reklamných panelov a nápisov na fasádach
 • stavebne a montážne práce vo výškach