MAPEXizol s.r.o.

Postaráme sa o Váš domov a Vaše stavby

:: Kontakty > Identifikačné údaje


IČO:        46186247

DPH:       2023270480

IČ DPH:   SK2023270480

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., č.účtu: 2924857118/1100

Zapísaný v OR SR