MAPEXizol s.r.o.

Postaráme sa o Váš domov a Vaše stavby

:: Produkty > Tepelnoizolačné a sanačné omietky >

ThermoUM.

Telnoizolačné omietky novej generácie.

Termoizolácia je pojem, ktorý v súčasnej dobe zaujíma stále väčší počet majiteľov rodinných domov a bytových jednotiek. Dôvod je prostý. Pri rastúcich cenách energií je termoizolácia domov výhodnou investíciou, ktorá výrazným spôsobom zlacnie náklady na teplo, a navyše znamená zhodnotenie domu či bytové jednotky pri prípadnom predaji nehnuteľnosti.

Na trhu už existuje celý rad možností ako zlepšiť tepelnú izoláciu domov. Medzi najrozšírenejšie varianty patrí zatepľovanie penovým polystyrénom alebo minerálnou vatou. Novinkou na trhu sú zmesi novej generácie českej spoločnosti Satsys Technology a.s., ktorá vám predstavuje rad tepelno-izolačných omietok ThermoUm.

Jedná sa o moderné multifunkčné výrobky, ktoré boli vyvynuté na základe najnovších princípov v odbore stavebnej tepelnej fyziky. 

Zmesi sú určené na vykonávanie vonkajších a vnútorných omietok s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré v súčastnosti nemajú na trhu priameho konkurenta.

Vďaka svojim výnimočným hydrofóbnym a vzduchopriepustným vlastnostiam napomáhajú omietky ThermoUm odstrániť vlhkosť, čím zamedzujú vzniku plesní na povrchu stien i vnútri konštrukcie a vytvárajú zdravé a bezpečné prostredie v obytných priestoroch. Prírodné štruktúra materiálov ThermoUm zaisťuje veľmi kvalitnú zvukovú izoláciu a v priestore aktívne napomáha vytvoreniu akustického prostredia zabraňujúceho ozvenám.

Ak porovnáme materiály radu ThermoUm s bežnými stavebnými izolantami, zistíme, že  ThermoUm je pevnejšia, trvanlivejšia, univerzálnejšia, viac odpudzuje vodu, ekologickejšia a odolnejšia voči mrazu, mechanickému poškodeniu a vzniku trhlín. Materiál neobsahuje karcinogénne látky a má ocenenia "The Green Organisation", "Blue Angel".

Certifikát


ThermoSAN.

Sanácia vlhkého muriva a súčasné zateplenie.

Pomerne častým problémom starších, ale aj nových stavebných objektov je vzníkajúca vlhkosť v murive. Dôsledkom vzníkajúcej vlhkosti býva neprijateľný vzhľad povrchovej úpravy muriva, oveľa závažnejším dôsledkom môže byť prítomnosť hygienicky neprijateľných a zdravie ohrozujúcich plesní, rias a ďalších mikroorganizmov. Čo je príčinou vzníknutia vlhkosti v murive? Príčin býva zvyčajne viac, vo väčšine prípadov je však vznik vlhkosti spôsobené chýbajúcou alebo porušenou hydroizoláciou objektu, nevhodnými stavebnými či terénnymi úpravami, častou príčinou je aj nevhodný tepelne vlhkostný režim objektu.

Základné príčiny našich problémov sú:
- zrážková voda dopadajúca pri daždi na povrch muriva a 
pôsobiaca priamo

- podpovrchová voda, ktorá sa dostáva pod povrchom okolitého terénu k základom a vsakuje sa do muriva
- zemná vlhkosť (vzlínajúcej kapiláriami v murive)

Naša spoločnosť MAPEXizol s.r.o. Vám ponúka revolučnú sanačnú omietku s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami "ThermoSan" a "ThermoSan Plus.


Certifikát


Thermo IN

Štuková omietka hladká / jemná frakcia
zrnitosť: 0-0,5 mm.

Termoizolácia je pojem, ktorý v súčasnej dobe zaujíma stále väčší počet majiteľov rodinných domov a bytových jednotiek. Dôvod je prostý. Pri rastúcich cenách energií je termoizolácia domov výhodnou investíciou, ktorá výrazným spôsobom zlacnie náklady na teplo a navyše znamená zhodnotenie domu či bytovej jednotky pri prípadnom predaji nehnuteľnosti.

Na trhu už existuje celý rad možností ako zlepšiť tepelnú izoláciu domov. Medzi najrozšírenejšie varianty patrí zatepľovanie penovým polystyrénom alebo minerálnou vatou. Novinkou na trhu sú zmesi novej generácie českej spoločnosti Satsys Technology as, ktorá vám predstavuje rad tepelno-izolačných omietok ThermoIn.

Jedná sa o moderné multifunkčné výrobky, ktoré boli vyvinuté na základe najnovších princípov v odbore stavebnej tepelnej fyziky. Zmesi sú určené na vykonávanie vonkajších a interiérových omietok s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré v súčastnosti nemajú na trhu priameho konkurenta.

Vďaka svojim výnimočným hydrofóbnym a vzduchopropustným vlastnostiam napomáhajú omietky ThermoIn včasne odstrániť vlhkosť, čím zamedzujú vzniku plesní na povrchu stien i vnútri konštrukcie a vytvára zdravé a bezpečné prostredie v obytných priestoroch. Prírodná štruktúra materiálov ThermoIn zaisťuje veľmi kvalitnú zvukovú izoláciu a v priestore aktívne napomáha k vytvoreniu akustického prostredia zabraňujúceho ozvenám.

Ak porovnáme materiály radu ThermoIn s bežnými stavebnými izolantami, zistíme, že ThermoIn je pevnejšia, trvanlivejšia, univerzálnejšia, viac odpudzuje vodu, ekologickejšia a je odolnejšia voči mrazu, mechanickému poškodeniu a vzniku trhlín. Materiál neobsahuje karcinogénne látky a má ocenenia "The Green Organisation", "Blue Angel".

Certifikát


Thermoum Xtra

Vonkajšie tepelnoizolačné omietky ThermoUm ® Xtra
zrnitosť: 0-2 mm.

Tepelnoizolačné omietky radu ThermoUm ® Xtra sú veľmi vhodné pre omietanie tehlových, pórobetónových, betónových a ďalších druhov podkladov, vrátane zmiešaného muriva a podkladov, ktoré majú zložitý tvar. Vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti a nízkemu modulu pružnosti dokáže omietka eliminovať objemové zmeny podkladu a tak nevznikajú v omietke trhliny. Zrnitosť tejto omietky je do 2 mm.

Nová generácia tepelnoizolačných omietok ThermoUm ® Xtra je asi 4x ľahšia v porovnaní s bežnými omietkami a vďaka vynikajúcej hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti sa radí medzi mimoriadne tepelnoizolačné omietky. Je hydrofobizovaná a tak dlhodobo ochráni fasádu stavebného objektu pred poveternostnými vplyvmi. Navyše je difúzne otvorená, umožňuje murivu "dýchať" a tak zbavuje stavbu nadmernej vlhkosti. Možno ju teda aplikovať aj na objekty s vlhkostnými problémami, kde zateplenie polystyrénom je nevhodné!

Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu a vysokej zásaditosti ThermoUm ® Xtra prakticky znemožňuje rast plesní, rias a iných mikroorganizmov na povrchu omietky a prispieva tak k zdravému prostredie pre život obyvateľov.

Omietku ThermoUm ® Xtra možno aplikovať aj v interiéroch budov, kde sa prejavuje efekt zvýšenia pocitovej teploty, tzv teplý múr. Ako v interiéri, tak v exteriéri je možné povrch upraviť štukovou omietkou, najlepšie štukou ThermoIn, ktorá má podobné zloženie a vytvára hladký povrch.


Certifikát